ΤΑΡΣΩ - Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ

Φανέρωμα στις σελίδες αυτές του βιβλίου του εκκλησιαστικού συγγραφέα και πάλι η θεία Χάρις, που ανθίζει στις ηρωικές και θυσιαστικές ψυχές των δια Χριστόν σαλών ανά τη γη της Ορθοδοξίας. Μια τέτοια αναδύεται και η ασκήτρια Ταρσώ, που άγγιξε τις καρδιές των ανθρώπων, όσων την γνώρισαν, με την ζωή και τα θαυμαστά της κατορθώματα, που τόσο γλαφυρά, ζεστά και παραστατικά μας τα αποτυπώνει η πέννα του Καθηγητή – Θεολόγου.
Έναν από τους αποστόλους της ευαγγελικής «μωρίας» την χαρακτηρίζει ευστόχως, προκειμένου να αποτυπώσει την δια Χριστόν σαλότητα, την προσποιητή "μωρία" της πνευματικής αυτής ασκήτριας.
Στην αυθεντικότητα, την απλότητα και την ταπεινοφροσύνη στοιχίζεται ο πνευματικός πλατειασμός της θεόπλαστης ανθρώπινης ύπαρξης και στο σώμα του Χριστού συσταυρώνεται και συναντιέται η εν δυνάμει αγιότητα και αγιοσύνη απλών φτωχών ανθρώπων που γίνονται άξιοι μιμητές Του και γνήσιοι φίλοι Του.
Τόσο συγκινητικά συγκλονιστικός ο βίος αυτής της θεόπνευστης ύπαρξης, που φαντάζει σαλή αλλά είναι μόνο επιδερμικά και επιτηδευμένα σαλή δια Χριστόν, εν Χριστώ, παρά Χριστώ.
Τίποτα συμβατικό δεν αγγίζει το χάδι της Χάριτος που την σκεπάζει ….κανένα κριτήριο κοινωνικό δεν επιμετρά την αγάπη της και την αφοσίωση της στον θεάνθρωπο Σωτήρα με το μέτρο της κοινωνικής ευπρέπειας και της συμβατότητας.
Όλα αυτά γεύεται ο αναγνώστης, που όσο ξεφυλλίζει το άνθος της βιοτής της, τόσο περισσότερο μαγεύεται και βυθίζεται στην οσμή του κοινωνικά ασύμβατου, όπου κανένα κριτήριο κοινωνικό δεν φαίνεται να επιμετρά την αγάπη της και την αφοσίωση της στον θεάνθρωπο Χριστό με το μέτρο της κοινωνικής ευπρέπειας.
Μια συγγραφική «φωταυγή» αφιερωμένη σε όσους αποφασίζουν να καταδείξουν το ευαγγελικό ήθος, που υπερβαίνει τα γήινα δεδομένα και κερδίζουν την εμπιστοσύνη των αμαρτωλών, δυστυχισμένων και ανυπόληπτων, οδηγώντας τους στη σωτηρία.
Η εικόνα της Ταρσώς, υπέροχα δοσμένη, να δέχεται αδιαμαρτύρητα την κλήση της υπέρβασης και να την κάνει γεγονός κοινωνίας και αγάπης, δεν πρέπει να λησμονιέται, αλλά να γίνεται εικόνα προσευχής και μίμησης.
Δεν είναι τυχαία η κατ’ επανάληψη θερμή υποδοχή του βιβλίου αυτού, που καταδεικνύει το αισθητήριο του αναγνωστικού κοινού να αναγνωρίζει και να επιδοκιμάζει πρότυπα γνησιότητας και ταπεινότητας. Διαβάστε το… «παρακλητικά»…

Α.Μ.