Ἔναρξη: Τρίτη 8 Ὀκτωβρίου 2019

Ἐκτενής Χριστιανική Κατήχηση τῆς Ὀρθόδοξου Ἐκκλησίας στά Ἑσπερινά Κηρύγματα τῃς Ἐνορίας μας.

Ἔναρξη: Τρίτη8 Ὀκτωβρίου 2019 μετά τόν Ἑσπερινό καί τήν Παράκληση τοῦ ἀγ. Γεωργίου

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Εκτενής Χριστιανική Κατήχηση »