Εσπερινά Κηρύγματα 2020-2021

Το θέμα των φετινών συναντήσεών μας θα είναι: «Η ερμηνεία της Θείας Λει-τουργίας».
Μέσα από μια ιστορική αναδρομή θα δούμε πως διαμορφώθηκε από τους αποστολικούς χρόνους έως σήμερα.
Πόσο κεντρική και καίρια θέση κατέχει στην ζωή μας;
Έχουμε συνείδηση ότι πρόκειται περί του σωστι-κού Μυστηρίου για το οποίο σαρκώθηκε ο Θεός;
Έναρξη την
Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου.
Ώρα 17:00 Εσπερινός.
Ώρα 17:30 Παράκληση στον άγ. Γεώργιο.
Ώρα 18:00 Εσπερινό Κήρυγμα.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Εκτενής Χριστιανική Κατήχηση