Ζωγραφικό έργο Δημήτρης Ταλαγάνης

ΑΠΥΛΩΤΗ ΘΛΙΨΗ !!!
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΟΛΥΤΡΩΤΗΣ ΛΟΓΟΣ !!!
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ !!!

(καλλιτέχνης: Δημήτρης Ταλαγάνης)