Βίος, Ἀκολουθία καὶ Παρακλητικὸς Κανὼν τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Μιχαὴλ τοῦ Χωνιάτου, Μητροπολίτου Ἀθηνῶν

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Ο Πράος και Ταπεινός Ποιμένας Παπα-Σταμάτης Σίνης