ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 35 - Αποφάσεις Δ.Ι.Σ. 1-4-2020