ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 100 - Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα