ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3029 Θέμα: «Μήνυμα ἐν ὄψει τῆς ἰδιαζούσης ὑγιειονομικῆς περι- στάσεως»