ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ.20 - Συνοδική Εγκύκλιος περί του κορωνοϊού