9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΑΣ-Οι ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ της Commedia del'Arte, με νότες και πινέλα...