Ο πράος και ταπεινός ποιμένας, παπα-Σταμάτης Σίνης ~ Λάμπρος Παπανικολάου