Φιλαναγνωσία Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Βιτάλης (1930 - 2018), "'Εμπλεως σημείων και χάριτος" ~ π. Τιμόθεος Αγγελής