Ακολουθία των Χαιρετισμών της Θεοτόκου και Γ' στάση του Ακάθιστου Ύμνου ~ Παρασκευή 02/04/2021