Μ. Απόδειπνο, Ακολουθία Μεγάλου Κανόνος και Θεία Λειτουργία Προηγιασμένων Δώρων ~ Τετάρτη 14/04/2021