«Προς Εκκλησιασμόν» ~ Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ωρεών κ. Φιλόθεος