«Προς Εκκλησιασμόν» ~ Αθηνά Κακούρη, ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ 1821-2021