«Κραταιά ως θάνατος αγάπη -Το Άσμα Ασμάτων στη Νεοελληνική Λογοτεχνία» ~ Κίρκη Κεφαλαία