Χορωδία Κρητών

Ο Ιερός μας Ναός
σε συνεργασία με τον Σύλλογο Κρητών
Νέου Ψυχικού «Ο ΜΙΝΩΣ»
διοργανώνουν τμήματα εκμάθησης
παραδοσιακής κρητικής μουσικής
στην Αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου
του Ιερού Ναού κάθε Δευτέρα 17:00 μ. έως 19:00 μ.μ..
Έναρξη: Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020.